Chính Sách Vận Chuyển

Các thông tin về địa chỉ, thông tin giao nhận của khách hàng sẽ được gửi đến các đối tác vận chuyển của Hoà Phong. Cách tính phí vận chuyển được chúng tôi tính giá minh bạch dưới đây

Cách tính chi phí vận chuyển 

Phí vận chuyển: (P)P = G(vnđ) x X(km)  với: G=N* Trong đó:  
  • G: Phí vận chuyển hàng hoá/km
  • X: Quãng đường xe di chuyển từ kho đến nơi giao hàng.
  • N: Khối lượng hàng hoá
Chú ý: Quãng đường X được tính từ trung tâm khu vực (phường, xã) của địa chỉ kho hàng 1 + quãng đường từ trung tâm  kho hàng 1 tới  trung tâm kho hàng 2 + quãng đường từ trung tâm kho hàng 2 tới địa chỉ giao nhận hàng mà khách hàng đã cung cấp.Tải trọng N được tính trong một trong 3 trường hợp dưới đây:
  • N = N1 (tấn) nếu như sản phẩm có khối lượng riêng >200kg/1m3 
  • N = N2 (tấn) nếu như sản phẩm có khối lượng riêng <200kg/1m3 thì 1m3 sản phẩm quy đổi ra bằng 200 kg.
  • N = N1 + N2 (tấn) nếu có cả 2 trường hợp sản phẩm nêu trên.

Thời gian vận chuyển

  • Thời gian vận chuyển nhanh nhất trong vòng 6h sau khi khách hàng đặt cọc tiền (Không tính thời gian từ 18h – 8h), thời gian cụ thể sẽ phụ thuộc và yêu cầu cá nhân của khách hàng.
  • Một số đơn hàng có thể chậm hơn dự kiến nếu như có vấn đề trục trặc về vận tải phát sinh, thông tin sẽ được Hoà Phong thông báo kịp thời tới khách hàng.